Group show: Healing CityHealing City

Dates ▏Aug 27 – Oct 02, 2022

Venue ▏No. 395, Sec. 1, Wenxin S. 5th Rd., Nantun Dist., Taichung City, Taiwan

Reception ▏Aug 27 2022, 14:30

Opening Hours ▏11:00 - 18:00 Tue - Sun