top of page

Group Show : Figure Painting 1942 - 1996


Artists ▏Hilo Chen, Lee Jiunshyan, Cheng Nung Hsuan, Huang Chih Cheng, Chueh Chiao Han, Chiang Chi Ming, Maria Barban

Dates ▏May 5 - May 30, 2020

Venue ▏Nan Gallery, 3F., No. 200, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan

Open Hours ▏12:00 – 18:00 Tue - Sat

bottom of page